info@wondzorgadvies.be

Curriculum Vitae

Backaert Diégo

Hammersweg 10 te 9420 Erpe

0032(0)475 44 08 06

diego@wondzorgadvies.be

www.wondzorgadvies.be

Geboren: 18 oktober 1966

Gehuwd, 1 dochter.

Actief

 • Voorzitter Groep Backaert Gespecialiseerde Thuisverpleging
 • Zaakvoerder Amenthu bvba – Diabeteseducaties en Wondzorgadvies
 • Werkgroep Thuisverpleegkundigen Netwerk Verpleegkunde
 • Werkgroep Diabetesverpleegkundigen Netwerk Verpleegkunde
 • Lid algemene vergadering Netwerk Verpleegkunde
 • Zetel Nationale Raad van Bestuur FVB, Unizo
 • Zetel  Netwerk Zorg FVB, Unizo
 • Zetel Overeenkomstencommissie RIZIV
 • Zetel Federale Raad voor de Verpleging
 • Kartel van zelfstandige verpleegkundigen E-VITA
 • Zetel Commissie voor terugbetaling van farmaceutische producten en verstrekkingen
 • Allerhande werkgroepen Federale raad en RIZIV
 • Voetcommissie diabetesliga
 • Externe expertise allerhande symposia, werkgroepen en pilootprojecten
 • Gastdocent, jurylid en externe beoordelaar eindwerken bachelor en educator opleidingen van verschillende hogescholen

Chronologische volgorde

2024: Werkgroep gespecialiseerde verpleegkundigen FRV, werkgroep praktijkregistratie FRV

2023: Stage Erasmus studente uit Finland // werkgroepen FOD en RIZIV

2022: Co-auteur ‘Covid in Vlaanderen’, e-book; tijdschrift voor geneeskunde en gezondheidszorg p 103-115 // Artikel wondzorg in Netwerk Verpleegkunde

2021: Werkgroepen: praktijkregistratie FRV en OC RIZIV, thuishospitalisatie OC RIZIV,  software OC RIZIV, budgettering OC RIZIV, wondzorg hervorming OC RIZIV

2020: Zetel Commissie voor terugbetaling van farmaceutische producten en verstrekkingen //  Poster WUWHS congres Abu Dhabi (afgelast door Corona) // Lezing congres Oostende Netwerk Verpleegkunde (NVKVV): De salamitechniek, of waar gaat het altijd mis? // Lezing Okra: Wondzorg, waar gaat het altijd mis? //  Contributing author British Journal of Community Nursing: A pilot study to identify infection prevention and control challenges in the Flemish home health nursing

2019: Lezing Samana: waar kan ik op letten als patiënt met een wond // allerhande artikels wondzorg en diabetes in Nursing // Co-auteur met Ron Legerstee: artikel september NTVW Nederland: Hars, een verbinding tussen…… //  Herziening richtlijn handhygiëne,  studiewerkgroep zorginfecties // Dossier hervorming wondzorg in de eerstelijn //  werkgroep Federale adviesraad niet-Europese beoefenaars verpleegkunde // Werkgroep gespecialiseerde verpleegkundigen FOD/FRV // Mentoren opleiding Artevelde hogeschool // Secretaris werkgroep thuisverpleegkundigen Netwerk Verpleegkunde (NVKVV)

2018: Lezing Podologiecongres: De eerste zorg bij diabeteswonden // PosterEWMA Combined treatment with foaming or endovenous ablation and compression   therapy of recalcitrant venous ulcers. // Werkgroep permanente vorming FOD/FRV // Lid overeenkomstencommissie verpleegkundigen RIZIV

2017: Stuurgroep interdisciplinaire samenwerking // Werkgroep gespecialiseerde verpleegkundigen FOD/ FRV // Werkgroep NPTW RIZIV // Werkgroep Wondzorg RIZIV // Poster EWMA congres Amsterdam

2016: Poster WUWHS congres Firenze //  Docent Vaccinatieopleidingen Netwerk Verpleegkunde (NVKVV) //  Masterclass Dermatologie WCS te Leiden (deel 2) //  Lid Nederlandstalige kamer van de AUVB // Masterclass Dermatologie WCS te Leiden

2015: Masterclass zorgmanagement FVB // tot 2023: Dagelijks bestuur Netwerk Verpleegkunde (NVKVV)  // Lid Raad Van Bestuur Netwerk Verpleegkunde (NVKVV)  // Lid Algemene Vergadering Netwerk Verpleegkunde (NVKVV) // tot 2020: Interdisciplinair wondzorgcentrum en vaatlabo: Houtenkruisstraat 14 B te 9310 Moorsel met Dr Speybroeck //  Zetel Multidisciplinaire stuurgroep MDS van het LMN Aalst // Werkgroep deontologische code FRV // Mandaat Nederlandse kamer van Beroep RIZIV  // Wound.eD project ‘Foot Attack’ //  ISDF wereld voet Congres Den Haag: Posterverdediging E-learning diabetes voet

2014-2018: Board en webmaster Wound.eD // Resonantieraad verpleegkunde Odisee // Multidisciplinaire stuurgroep MDS van het LMN Aalst

2013-2019: Wound.eD ism ASZ Aalst vanaf september 2014 trimestriële wondzorg opleidingen  // Lid Raad van Bestuur FVB (Federatie Vrije Beroepen) // Raad van Bestuur E-VITA, verenigingen van zelfstandig verpleegkundigen // Mandaat Federale Raad Verpleging //  Met het ganse team Vitalink: Agoria e-Health Awards 2013-06-08 // Lid commissie diabetes voet Diabetesliga // Pilootproject centraal medicatiefiche Vitalink, Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid

2012: Pilootproject Medipath // Extern expert bij het federaal kenniscentrum voor de gezondheidszorg (KCE) over de ontwikkeling van een richtlijn voor de preventie en behandeling van doorligwonden 

2011: lid/secretaris diabeteswerkgroep Netwerk Verpleegkunde (NVKVV) // Business workgroup centrale medicatiefiche Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid // Subwerkgroep Medipath: beveiligd platform voor educatoren, endocrinologen en huisartsen // Co auteur Medicatie toediening in homecare // 2011-2012: Ondervoorzitter Rode kruis afdeling Erpe-Mere

2010: Starter/ondernemers award 2010 Kaho St Lieven

2009- 2013: lid Kartel beroepsverenigingen, in 2011 overgegaan naar Arto Aborid

2009: Opstart Griepplatform beroepsverenigingen vanuit Netwerk Verpleegkunde (NVKVV)  //  Post graduaat Diabeteseducator, Artevelde Hogeschool // lid werkgroep ‘eerstelijnsgezondheidszorg in de preventieve gezondheidszorg’ in Vlaanderen // Lid adviescommissie RIZIV thuisverpleging // Rode kruis Erpe-Mere ‘met speciale functie’

2008: externe medewerker diabetesproject Aalst, educator // Externe beoordelaar diverse eindwerken hogescholen //  Wereldcongres wondzorg te Toronto (www.wuwhs.org)

2007: ondersteuning allerhande artikels in Nursing // Allerhande dagvoorzitterstaken, panels, jury, … // Gastlector wondforum Zottegem, KHBO, IDEWE, Katho, Bond Moyson, Pulderbos revalidatie, Mederi, Vlaams Congres Wondzorg, BEFEWO, Domus Medica, kringen van huisartsen, Artevelde, Kaho St Lieven, diabetes symposium ICC, VIBE congres, Unamec, kring van zelfstandig verpleegkundigen, VBZV, Netwerk Verpleegkunde (NVKVV), ziekenzorg, International Symposium on Vascular Disease, Wound.eD, Apothekersfora, RVT’s, CT Paramedics, Cario, VPplus, .…// Allerhande werkgroepen // Bedrijfsbezoek Manchester Deeside Convatec // 2007- 2009: BEFEWO bestuurslid en organisatie wondzorg congressen (www.befewo.org) // 2007- 2019: Netwerk Verpleegkunde (NVKVV) voorzitter werkgroep thuisverpleging // 2007-2010: organisatie wondzorg lezingen Netwerk Verpleegkunde (NVKVV) week

2006-2010: Manager CNC,  symposia en congres //  Congres EWMA te Praag, Glasgow, Lissabon, Helsinki, Brussel, Londen (www.ewma.org) // 2 jarig (60ECTS) BaNaBa Post graduaat wondzorg en weefselbeheer en stomatologie te Roeselare. Eindwerk: Tips and Tricks in de wondzorg + poster

2005- HEDEN: jaarlijks diabetescongres

2004- HEDEN: Zaakvoerder Amenthu BV in coöperatie Care4u BV onder Groep Backaert // Erkend Referentieverpleegkundige wondzorg

2003: Erkend Referentieverpleegkundige diabetologie in de thuiszorg

2003- 2008: Oudercomité St Martinusschool Erpe

1999-2003: Voorzitter raad van bestuur, medeoprichter en redactielid van Kholageen

1996- HEDEN: Huwelijk met Inge Vandekerckhove

1993-HEDEN: Mede oprichter Oude Garde Nursaia + erelid

1993-1995: Fiets bromfiets en motormechanica in CEMOV (nu Sintra)

1992-HEDEN: start groepspraktijk ‘Groep Backaert gespecialiseerde verpleging’+ voorzitterschap (www.groep-backaert.be)

1991: Postgraduaat Management van thuisverpleging, Hivek instituut te Brussel

1990-HEDEN: Start Zelfstandige praktijk thuisverpleging

1989-1990: Enige kandidatuur Lic. Ziekenhuisbeleid te Leuven: gestopt na 1° zit

1987-1988: Medeoprichter studentenwerkgroep hoger onderwijs Aalst (SHOA)

1988-89: 3°j gegrad. Verpleging (nu Bachelor)

Praeses Studentenclub Nursaia

SAI Voor verpleegkunde te Aalst (nadien Kaho St Lieven en nu Odissee)

1987-88: 2° j gegrad. Verpleging A1(Bachelor)

Studentenclub Sloeberfunctie (uitgave studentenkrant)

1986-87: 1° j gegrad. Verpleging A1(Bachelor)

1986:  Afgestudeerd St Jozefscollege te Aalst: Wetenschappelijke A

1985-1990: lid judoclub Moorsel

1982-1987: lid tennisclub beukenhof

1978-1985: viool tot voorbereidend hoger; muziekacademie Aalst

1983-1984: Praktijkdiploma Dactylo Scheidegger Instituut

1977-1983: Diploma notenleer muziekacademie Aalst

1975-1977: 2 jaar instrumentenleer